Avoimet työpaikat
Haemme 400 psykoterapeuttia 25 toimipaikalle 2020 mennessä

Psykoterapiakeskus Vastaamo parantaa psykoterapian saatavuutta, madaltaa kynnystä hakeutua psykoterapiaan sekä kehittää alan palvelujärjestelmiä ja -tuotantoa. Haemme jatkuvasti psykoterapeutteja ja psykiatreja jo toimiville sekä perustettaville toimipaikoille. Järjestämme toiminnastamme kiinnostuneille ammattilaisille avoimia esittelytilaisuuksia ympäri Suomen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo yrityksenä

Psykoterapiakeskus Vastaamon toiminta alkoi vuonna 2009 Sitran Kuntaohjelman tukemana Vastaamo.fi-verkkopalveluna. Idean kehittäjinä toimivat yrityksen edelleen omistavat ja sen johdossa toimivat Nina Tapio ja hänen poikansa Ville Tapio. Ninan psykoterapian ja työnohjauksen osaaminen yhdistettynä Villen teknologia- ja liiketoimintaosaamiseen synnyttivät palvelun, jolle ilmeni olevan valtava tarve. Vastaamo.fi-verkkopalveluita on käyttänyt jo yli 2 miljoonaa suomalaista. Verkkopalveluiden tueksi rakennetaan kansallista psykoterapiakeskusten verkostoa. Tällä hetkellä 14 psykoterapiakeskuksessa toimii jo yli 230 psykoterapeuttia ja psykiatria. Psykoterapiakeskuksiin tulee kuukausittain yli 1 100 uutta asiakasta. Yrityksen liikevaihto on edellisen 12 kuukauden aikana on noin 10 miljoonaa euroa.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Valviran hyväksymä yksityisten terveyspalveluiden tuottaja sekä Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Yhteiskunnallisen yrityksen periaatteiden mukaisesti yrityksen voitoista suurin osa käytetään uusien psykoterapiakeskusten rakentamiseen alueellisen saatavuuden parantamiseksi sekä maksuttomiin verkko- ja neuvontapalveluiden psykoterapiaan hakeutumisen kynnyksen madaltamiseksi. Psykoterapiakeskus Vastaamon tavoitteena on rakentaa 25 psykoterapiakeskuksen verkosto ja tarjota työpaikka noin 400 psykoterapeutille ja psykiatrille vuoteen 2020 mennessä. 

Psykoterapeutti-äiti ja ohjelmistokehittäjä-poika yhdistivät osaamisensa: syntyi uudenlainen kasvupalvelu
, Talouselämä 21.10.2017Psykoterapiakeskus Vastaamo työpaikkana

Työsuhde Vastaamossa on ainutlaatuisen helppo tapa harjoittaa psykoterapeutin ammatt. Vastaamon työntekijät ovat mukana toteuttamassa yrityksen yhteiskunnallista missiotak: psykoterapian saatavuuden parantamista ja käyttökynnyksen madaltamista. Haemme jatkuvasti uutta henkilöstöä sekä jo toimiville että tulevaisuudessa perustettaville toimipaikoille.

Enemmän tyytyväisiä asiakkaita

Vastaamo.fi-verkkopalvelua käyttää yli 750 000 suomalaista, tukipalvelumme neuvoo maksutta 50 000 ongelmatilanteessa ja ohjaa psykoterapeuteille 13 000 uutta asiakasta vuodessa. Vuoden 2017 aikana käytimme lähes miljoona euroa asiakkaille ja työntekijöille maksuttomien tukipalveluiden tuottamiseen. Kaupunkien keskeisimmillä paikoilla sijaitsevat toimitilat yhdessä asiakaspalvelumme kanssa tarjoavat alan standardeja nostaneet puitteet psykoterapiapalveluiden tuottamiselle ja käyttämiselle.

Enemmän aikaa asiakastyölle

Vastaamossa psykoterapeutti voi keskittyä vain psykoterapiatyöhön. Valmiit puitteet, tukipalvelut ja digitalisoitu hallinto nostavat työn tuottavuutta. Selkeästi rajattu työnkuva tuottaa psykoterapeutille enemmän tuloja, parantaa työssä jaksamista ja madaltaa kynnystä siirtyä täysipäiväiseksi psykoterapeutiksi. Harvempi huoli seuraa työstä vapaa-ajalle. Henkilökohtaiset taloudelliset ja juridiset riskit vähenevät.

Vapaudet ja kannustimet

Psykoterapeutin psyykkisesti vaativassa työssä tarvitaan joustoa psykoterapeutin oman jaksamisen varmistamiseksi. Työmäärien ja -aikojen on oltava sopeutettavissa yksilöllisesti ja muuttuvien voimavarojen sekä elämäntilanteiden mukaisesti. Joustavalla työsuhdemallilla mahdollistetaan myös osa-aikainen psykoterapiatyön tekeminen muun toimen rinnalla psykoterapeuttipulan helpottamiseksi. Psykoterapiakeskus Vastaamossa työntekijä saa itse päättää työmääränsä (6-40 h / vk), työaikansa (ma-su, klo 7-22) sekä palveluidensa hinnoittelun. Myös lomien ajankohdat ja kestot päättää lain puitteissa työntekijä itse. Psykoterapeutin palkka on 65 %:a hänen kuukausittaisesta myynnistänsä vähennettynä työnantajamaksuilla ja lisättynä lomakorvauksella. Työsuhteen etuihin kuuluvat mm. maksuton täydennyskoulutusohjelma, työnohjaus, työterveyshuolto, vakuutukset ja työvälineet.

Vastaanotot Palkka Lomakorvaus Yhteensä
6 kpl / vk 1 184 € 136 € 1 320 € / kk
12 kpl / vk 2 368 € 272 € 2 641 € / kk
18 kpl / vk 3 553 € 409 € 3 961 € / kk
24 kpl / vk 4 737 € 545 € 5 281 € / kk
30 kpl / vk 5 921 € 681 € 6 602 € / kk
36 kpl / vk 7 105 € 817 € 7 922 € / kk
40 kpl / vk 7 895 € 908 € 8 802 € / kk

Psykoterapeutin palkkataulukko 95 euron vastaanottohinnalla.

Työn tuottavuuden parantuminen

Yksityisen sektorin psykoterapeutit ovat perinteisesti toimineet yksityisinä ammatinharjoittajina omissa tai lääkäri- tai terapiakeskuksen tiloissa. Ammatinharjoittajana myynti jää tyypillisesti pienemmäksi kuin työntekijänä Psykoterapiakeskus Vastaamossa, mikä johtuu sekä vähäisemmistä asiakaspalveluun ja markkinointiin käytettävissä olevista resursseista että oman yrityksen muusta työstä, joka on pois laskutettavaan terapiatyöhön käytettävissä olevasta ajasta.

Psykoterapiakeskus Vastaamon palkkamalli

Vertailussa esitetty Vastaamon työntekijän tulolaskelma on todellinen toteutuma lähes täysipäiväisesti toimivan psykoterapeutin palkasta. Ammatinharjoittajan tulolaskelma on tyypillisen täysipäiväisen ammatinharjoittajan myynnin ja siitä vähennettyjen toimintakulujen mukaisesti tehty arvio. Vertailussa huomioitava lisäksi: Psykoterapaikeskus Vastaamo maksaa työntekijöiden sairaslomalta palkkaa, järjestää työterveyspalvelut, vakuuttaa työntekijät työttömyyden varalta ja maksaa palkat heti riippumatta siitä, maksaako asiakas laskut.

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Yhteiskunnallinen yritys

Psykoterapiakeskus Vastaamossa toimii vain suorassa työsuhteessa yritykseen olevaa henkilöstöä, jolloin yrityksen ja sen koko henkilöstön verojen ja eläkkeiden vastuullinen maksu pystytään varmistamaan ja raportoimaan läpinäkyvästi. Myös yrityksen voitot, omistajien tulot, maksetut verot, rahoittajat ja muut taloustiedot julkaistaan avoimesti verkossa.

Rajoitettu voiton käyttö, panostukset asiakkaiden maksuttomiin palveluihin, henkilöstön turvaan ja yhteiskuntavelvoitteiden hoitamiseen ovat vastuullisuutta, joka vaikuttaa jatkuvasti enemmän julkisten palveluiden järjestäjien sekä myös kuluttaja-asiakkaiden ostopäätöksiin: "Kaksi kolmasosaa (68 %) suomalaisista pitää tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote tai palvelu on vastuullisesti tuotettu. Kolme neljästä suomalaisesta (74 %) on valmis maksamaan lisää tuotteesta tai palvelusta, joka on tuotettu vastuullisesti.", Milttonin vastuullisuustutkimus 2017


Arvioi oma palkkatasosi

Voit tehdä arviointilaskelman omasta palkkatasostasi Vastaamossa valitsemalla sinulle sopivat viikottaisten asiakastapaamisten (vähintään 6 ja korkeintaan 40 kpl * 45 min) sekä vuosittaisten työviikkojen (52 vk - haluamasi lomaviikot) määrät.

Voit myös halutessasi verrata työsuhdemallin tuloja yksityisen ammatinharjoittajan toimintamallin tuloihin arvioimalla mahdollisen vuosittaisen myyntisi tason euroissa, lääkäri- tai terapiakeskuksen prosentuaalisen osuuden myynnistäsi (valitse 0 %, jos toimit omissa tiloissa) sekä oman yrityksesi muut vuosittaiset toimintakulut euroissa. Tyypillisesti lääkäri- ja terapiakeskusten vuokrat vaihtelevat välillä 20-30 %. Psykoterapiayrittäjien toimintakulut vaihtelevat suuresti mm. toimitilojen tason ja sijainnin, itsensä kouluttamisen, työvälineiden ja kalusteiden, asiakkaille tarjottavien palveluiden ja omaa työaikaa vapauttavien ulkoisten tuki- ja hallintopalveluiden käytön mukaan.


Työhakemukset

Haemme sekä täysipäiväisiä että osa-aikaisia työntekijöitä. Työtä voi tehdä yhdessä tai useammassa toimipaikassamme. Työn voi aloittaa vapaasti itselle sopivana ajankohtana sitoutumalla keskimäärin vähintään 6 työtuntiin viikossa. Työaikaa voi lisätä ajan myötä vapaasti. Mikäli haluat jättää työhakemuksen tai sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta, lähetä viesti osoitteeseen tyopaikat@vastaamo.fi. Liitä viestiin vapaamuotoinen kuvaus koulutuksestasi ja työkokemuksestasi.

Toimilupiemme ja omavalvontasuunnitelmamme mukaisesti voimme palkata vain Valviran hyväksymiä psykoterapeutteja sekä lääkärin, psykologin tai fysioterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden saaneita psykoterapiaopiskelijoita.

   Nina Tapio
   psykoterapeutti
   044 4141 101
   nina.tapio@vastaamo.fi

   Ulrika Segercrantz
   psykologi, psykoterapeutti
   044 4141 106
   ulrika.segercrantz@vastaamo.fi

   Ville Tapio
   toimistusjohtaja
   040 5909 385
   ville.tapio@vastaamo.fiVapaamuotoiset hakemukset ja harjoittelupaikkapyynnöt voi lähettää sähköpostilla: tyopaikat@vastaamo.fi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Tapiolan Keskustorni, Tapiontori 1
02100 Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Espoo

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Raatihuoneenkatu 8
13100 Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Hämeenlinna

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Malmi

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Mannerheimintie 12 B
00100 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Mannerheimintie

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Yliopistonkatu 38
40100 Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Jyväskylä

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola

Kauppalankatu 14
45100 Kouvola

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kouvola

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kuopio

Käsityökatu 41
70100 Kuopio

Psykoterapiakeskus Vastaamo Kuopio

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lahti

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Snellmaninkatu 10
53100 Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Lappeenranta

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Koulukatu 34
90100 Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oulu

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pasila

Pasilanraitio 5
00240 Helsinki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pasila

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pori

Valtakatu 6
28100 Pori

Psykoterapiakeskus Vastaamo Pori

Psykoterapiakeskus Vastaamo Seinäjoki

Keskuskatu 17
60100 Seinäjoki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Seinäjoki

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Kauppakeskus Tullintori, Tullikatu 6
33100 Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Yliopistonkatu 31
20100 Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Turku

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa

Kauppakeskus Myyrmanni, Iskoskuja 3
01600 Vantaa

Psykoterapiakeskus Vastaamo Vantaa