Avoimet työpaikat
Haemme uusia psykoterapeutteja

Psykoterapeutteja on Suomessa tarpeeseen nähden liian vähän. Tavoitteemme on saada yhä useampi psykoterapeutin koulutuksen saanut kehittymään psykoterapiatyöhön. Kokopäiväisesti psykoterapeuttina toimiville pystymme tarjoamaan jopa 93 000 euron vuosiansiotason. Järjestämme toiminnastamme kiinnostuneille ammattilaisille myös avoimia esittelytilaisuuksia ympäri Suomen.

Psykoterapiakeskus Vastaamo on Suomalaisen Työn Liiton hyväksymä yhteiskunnallinen yritys. Yrityksen 23 toimipaikassa työskentelee noin 260 psykoterapeuttia. Yhteinen yhteiskunnallinen tehtävämme on psykoterapian saatavuuden parantaminen ja käyttökynnyksen madaltaminen. Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin mukaisesti raportoimme toiminnastamme avoimesti sekä pyrimme ottamaan henkilöstön ja sidosryhmät mukaan vaikuttamaan toiminnan kehitykseen. Maksamme kaikki veromme täysimääräisesti Suomeen. Käytämme suurimman osan toiminnan tuottamasta voitosta yhteiskunnallisen tehtävämme toteuttamiseen.

Psykoterapeutteja on Suomessa tarpeeseen nähden liian vähän. Tavoitteemme on saada yhä useampi psykoterapeutin koulutuksen saanut työskentelemään päätoimisena psykoterapeuttina. Haluamme myös vahvistaa psykoterapeuttien välistä yhteisöllisyyttä sekä moniammatillista dialogia ja yhteistyötä. Työsuhdemallimme tarjoaa helpon ja turvallisen tavan keskittyä pelkästään psykoterapiatyöhön ja siinä kehittymiseen ilman hallinnollista vaivaa, vastuita ja riskejä. Asiakkaiden kohtaamiseen keskittymällä psykoterapeutti parantaa omaa ansiotasoaan sekä yleisesti psykoterapian saatavuutta.

Laatutavoitteemme on tuottaa arvojemme mukaista ja asiakkaan tarpeista lähtevää palvelua. Laatukulttuuri syntyy laatua edistävästä systemaattisesta toimintatavasta sekä sitä tukevasta johtamisesta, arvoista ja asenteista.

Psykoterapiakeskus Vastaamon arvot

Työsuhteeseen sisältyy vapaus määritellä omat työpäivät ja työajat. Myös osa-aikaiset ilta- ja viikonlopputyöt muun työ ohessa ovat mahdollisia. Työtä voi tehdä yhdessä tai useammassa toimipaikassamme. Ajantasainen lista toimipaikoistamme löytyy sivulta vastaamo.fi. Suojatun videovastaanottojärjestelmämme kautta voi tehdä myös etätöitä.


Palkkamalli

Palkka määräytyy pidettyjen vastaanottojen mukaisesti. Palkkaa maksetaan myös peruuttamattomista ja maksamattomista asiakaskäynneistä sekä työntekijän sairaspäivistä. Normaaliin palkkakertymään lisäksi maksetaan työsuhteen ensimmäisen vuoden ajalta 9 % ja sitä seuraavien vuosien ajalta 11,5% lomakorvausta. Täysipäiväisten psykoterapeuttiemme korkeimmat vuosiansiot ylittävät 93 000 euroa.

Esimerkkejä työmäärän mukaan vaihtelevasta psykoterapeutin ansiotasosta Psykoterapiakeskus Vastaamossa:

Vastaanotot Palkka Lomakorvaus Yhteensä
6 * 45 min / vk 1 184 € 136 € 1 320 € / kk
12 * 45 min / vk 2 368 € 272 € 2 641 € / kk
18 * 45 min / vk 3 553 € 409 € 3 961 € / kk
24 * 45 min / vk 4 737 € 545 € 5 281 € / kk
30 * 45 min / vk 5 921 € 681 € 6 602 € / kk
36 * 45 min / vk 7 105 € 817 € 7 922 € / kk

Psykoterapeutin työn Psykoterapiakeskus Vastaamossa tarjoaa monelle terveydenhuollon ammattilaiselle mahdollisuuden ansiotason kehitykseen. Eri ammattiryhmien kokonaisansioiden tilastollisia keskiarvoja:

  • Sairaanhoitajat 3 133 € / kk (lähde Tehy)
  • Psykologit 3 799 € / kk (lähde Psykologiliitto)
  • Psykoterapeutit 3 778 € / kk (lähde Kuntatyönantajat)
  • Lääkärit 6 543 € / kk (lähde Lääkäriliitto)

Omista tai muiden psykoterapian ammatinharjoittajien tuloista työsuhteessa maksettuun palkkaaan vertailukelpoisen verotettujen tulojen summan saa helpoiten soittamalla Verohallinnolle numeroon 029497002. Verotiedot ovat julkisia ja maksutta kaikkien saatavilla. Niiden saamiseksi tulee olla tiedossa henkilön syntymäaika ja kotipaikkakunta.

Työsuhteen etuja:

  • Valmiiksi kalustetut työhuoneet, tietokoneet, työpuhelin, ajanvarausjärjestelmät ja potilastietojärjestelmät poistavat omien investointien tarpeen.
  • Markkinoinnin, kilpailutukset, asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän, kirjanpidon sekä toimitilat, koneet ja kalusteet hoitava tukihenkilöstö antaa mahdollisuuden keskittyä tuottavaan psykoterapiatyöhön sekä pitää työajan selvästi erillään vapaa-ajasta.
  • Työkykyä tukeva työterveyshuolto Terveystalossa ja Fennian omavastuuton sairausturvavakuutus, joka kattaa myös vanhojen sairauksien sekä vapaa-ajalla sattuneiden tapaturmien erikoislääkäritasoisen hoidon.
  • Työnantaja hoitaa työeläkemaksut sekä työttömyys-, ryhmähenki- tapaturma-, potilas- ja vastuuvakuutukset.
  • Työyhteisöllisyys kuukausittaisissa työnohjauksissa ja täydennyskoulutuspäivillä sekä vuosittaisilla yhteistoimintapäivillä, pikkujouluissa ja muissa yhteisöllisissä tilaisuuksissa.


Työhakemukset ja lisätiedot

Työhakemukset pyydämme lähettämään osoitteeseen tyopaikat@vastaamo.fi. Lisätietoja saat hallintojohtajaltamme kristiina.silander@vastaamo.fi, 0444141005 tai toimitusjohtajaltamme ville.tapio@vastaamo.fi, 0405909385.

Voit myös ilmoittautua johonkin tulevista avoimista esittelytilaisuuksistamme osoitteessa vastaamo.fi/esittelytilaisuudet. Toimintakertomuksemme ovat avoimesti saataville osoitteessa vastaamo.fi/yritys.


Vapaamuotoiset hakemukset ja harjoittelupaikkapyynnöt voi lähettää sähköpostilla: tyopaikat@vastaamo.fi