Tietosuoja
Yksityisyyttäsi suojaava perusoikeutesi

Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:n mukaan potilasasiakirjoihin on merkittävä hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot. Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstö ei saa ilman potilaan kirjallisesti antamaa lupaa tai potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 13 §:n mukaista muuta syytä antaa sivulliselle potilasasiakirjojen tietoja.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA

Rekisteriselosteet

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n ("Vastaamo") tietosuojalainsäädännön mukaiset tietosuoja- ja rekisteriselosteet:

Potilastietojen tarkastuspyyntö

Potilaalla on tietosuojalain mukainen tarkastusoikeus. Tiedot antaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä seurantarekisteriin. Tiedot luovutetaan potilaalle kirjallisena.

Tarkastusoikeus voidaan tietosuojalain mukaisesti evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolla tai jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan todistus jossa on kerrottu miten päätöksestä voi valittaa.

Rekisterin tarkastuspyynnön tekeminen sähköisesti (vahva tunnistautuminen)

(Jos sinulla ei ole käytössäsi mobiilivarmennetta tai pankkitunnuksia, voit myös tehdä pyynnön alla olevalla paperilomakkeella; tällöin voimme kuitenkin toimittaa tiedot sinulle vain henkilökohtaisesti toimipisteessä, kun todennat henkilöllisyytesi kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.)

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake

Henkilötiedot Vastaamon verkkopalvelussa

Käyttäessä Vastaamon verkkoajanvarausta, pyydetään käyttäjää syöttämään tarpeelliset tiedot ajanvarauksen yksilöimiseksi. Käyttäjän antamat tiedot talletetaan Vastaamon potilasrekisteriin.

Evästeet Vastaamon verkkopalvelussa

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojavastaava

Rekisteriasioissa voit laittaa sähköpostia tietosuojavastaava (at) vastaamo.fi

Tietomurtoon liittyvissä asioissa katso www.vastaamo.fi/ajankohtaista. Jos et löydä vastausta sieltä, voit ottaa yhteyttä tuki (at) vastaamo.fi.

Fondia on nimetty tietosuojavastaavaksemme 19.10.2020 alkaen liittyen Vastaamon henkilötietojen tulevaan käsittelyyn. Koska Fondia on aloittanut Vastaamon tietosuojavastaavana vasta tietomurron tapahduttua, ei Fondialla ole Vastaamon henkilötietojen käsittelyä koskevia tehtäviä tietomurtoon liittyen.

Lisätietoja

Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa tai puhelimitse
phone044 4141 000

Voinko käyttää sähköpostia asioinnissa?

Sähköposti ei ole sen teknisestä luonteesta johtuen täysin salattu ja tietoturvallinen koskaan. Emme siis suosittele sähköpostia tietosuojalain piiriin kuuluvien tai muutoin luottamuksellisten tietojen lähetykseen. Sähköpostin tietoturvallisuutta voisi verrata esimerkiksi postikorttiin. Sähköpostitse on mahdollista kuitenkin kysyä yleisesti Vastaamon palveluista. Arkaluonteisia tietoja ei tulisi lähettää sähköpostitse. Varsinainen Vastaamon verkkoneuvonta on toteuttu salatun verkkoyhteyden välityksellä, jolloin tietoliikenne palvelimen ja asiakkaan selaimen välillä salakirjoitetaan.

Onko verkkoneuvonta turvallista?

Kyllä on. Tietoliikenne on suojattu HTTPS-salauksella, joten asiointi asiakkaan ja palvelimen välillä on salattua. Kysymykset esitetään anonyymisti, joten käyttäjiä ei voida tunnistaa. Tietoturvan taso on huomattavasti sähköposti- tai pikaviestikeskustelua parempi. Palvelimme on suojattu usein erilaisin ratkaisuin.

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus?

Vastaamon palveluksessa oleva ammattihenkilön ja muiden tehtävissä työskentelevien vaitiolovelvollisuudesta säädetään laissa. Salassapidosta voi poiketa vain laissa määrätyissä erityistapauksissa.