Theraplay-terapia
Vanhemman ja lapsen suhteen vahvistamiseen

Theraplay-terapia on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia, joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutus ja kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa sekä kykyä toimia sosiaalisissa suhteissa
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA

Theraplay-hoidossa pyritään aktiivisesti mallintamaan samanlaista aktiivista ja läheistä vuorovaikutusta, joka syntyy luonnostaan pienen vauvan ja vanhemman välisessä terveessä suhteessa. Tämän suhteen keskeinen sisältö on välittää lapselle kokemus merkityksellisyydestä, arvokkuudesta ja rakastettuna olemisesta. Tähän pyritään siten, että aikuinen jäsentää ja johtaa vahvasti vuorovaikutuksen kulkua lapsen sanattomia viestejä ja aloitteita mahdollisimman paljon hyväksi käyttäen. Kontaktia luodaan fyysisen läheisyyden ja hoivan kautta tarjoten lapselle mielihyvän kokemuksia ja viestittäen kehon merkityksellisyyttä.

Terapeutin keskeinen tehtävä on säilyttää jatkuva emotionaalinen yhteys lapseen siten, että lapsi saa uudenlaisen kokemuksen itsestään ymmärrettynä ja hyväksyttynä myös sanattomien viestien tasolla. Yhteys rakennetaan iloisen ja yllätyksellisen leikkisyyden avulla. Oleellista on myös tarjota lapselle kokemuksia onnistumisesta ja omien rajojen ylittämisestä ja lapsen tervettä itsetuntoa vahvistetaan riittävällä haasteellisuudella.

Theraplayn käyttö

  • Varhaisvaiheiden kehitykselliset ongelmat (syömis- ja unihäiriöt)
  • Vuorovaikutushäiriöt
  • Emotionaaliset häiriöt
  • Käyttäytymisen hallinta ja säätely (sis. neurologispohjaiset oireyhtymät)
  • Traumaperäiset sopeutumishäiriöt ja kiintymyssuhdeongelmat (mm. sijaishuolto, adoptiolapset)


Suositeltavat terapeutit


Tiedustelut


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000