Peliriippuvuus
Ongelmapelaamisesta irtautuminen

Ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien ja/tai nettipelien pelaamista. Liiallinen pelaaminen vaikuttaa kielteisesti muihin elämän alueisiin kuten psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen, suoriutumiseen työelämässä tai opinnoissa, ihmissuhteisiin sekä oman talouden hallintaan.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
AJOISSA HAETTU APU ON TEHOKKAINTA

Peliriippuvuus syntyy sekä tietokoneella pelattaviin peleihin että rahapeleihin. Suomessa noin 130 000:lla on rahapeliongelma. Suurin peliongelmaisten ryhmä muodostuu nuorista miehistä. Nykyisin merkittävä osa pelaamisesta tapahtuu verkossa. Pelaaminen jaetaan neljään luokkaan:

  1. Nollaluokan pelaajat eivät pelaa ollenkaan.
  2. Sosiaalisessa ja viihdepelaamisessa pelaaja kontrolloi pelaamisensa määrää ja laatua eikä ongelmaa ole.
  3. Runsaan pelaamisen tasolla pelaaminen tuottaa satunnaisesti ongelmia muuhun elämiseen kontrollin kadotessa.
  4. Kolmostason pelaaminen aiheuttaa vakavia vaurioita pelaajalle ja hänen läheisilleen.

Peliriippuvuudesta aiheutuvat ongelmat

Ongelmaksi kasvaessaan pelaaminen ei enää tarjoa mielekkäitä elämyksiä, vaan pelaaminen on pakonomaista. Ajattelu ja koko elämä on pelaamiseen keskittynyttä. Pelaaja tuntee riippuvuudestaan häpeää ja syyllisyyttä, mutta ei kykene irrottautumaan pelaamisesta. Ihmissuhteet kärsivät. Heikko itsekontrolli, impulssien pidättämisen vaikeus on yhteydessä peliongelmaan. Persoonallisushäiriöt ovat tavallisia.

Peliongelma tuo mukanaan muita psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia. Vuorokausirytmi vääristyy pelaamisen jatkuessa läpi yön. Muut elämän toiminnot jäävät syrjään toissijaisina. Sosiaaliset kontaktit ovat siirtyneet nettiin. Pelaaja tulee riippuvaiseksi eri puolelta maailmaa tulevista pelitovereistaan, joita hän ei ole koskaan elävänä tavannut. Talous romahtaa pelissä menetettyjen varojen johtaessa jatkuvan lainaamisen ja ylivelkaantumisen kierteeseen.

Peliongelmaisella on suuria vaikeuksia hoitaa talouttaan ja ongelmat pahenevat peliongelmaisen laittaessa toivonsa pelivoittoihin. Aine ja toiminnalliset riippuvuudet kasaantuvat helposti samoille ihmisille. Monella peliongelmaisella jopa 75 %:lla on myös alkoholiriippuvuus.

Peliriippuvuuden syitä

Pelaamisesta on tullut tunteiden hallinnan keino. Ilo ja suru koetaan pelaamisessa. Tutkimuksissa on havaittu häiriöitä peliriippuvaisten aivojen palkitsemisjärjestelmissä. Syy peliongelmaan saattaa aiheutua aivojen palkitsemisjärjestelmän liian nopeasta ja voimakkaasta aktivoitumisesta. Pelaamattomuus aiheuttaa sietämätöntä ahdistusta.

Peliriippuvuudesta irtautuminen

Usein avun hakeminen hävettää peliongelmaista. Peliongelmainen ei kaipaa muiden neuvoja, vaan hän haluaa ratkaista itse ongelmansa. Ongelman tunnistaminen on kuitenkin ensimmäinen askel parantumisen tielle. Terapeuttisessa prosessissa pureudutaan pelaamisen taustalla oleviin syihin, jolloin elämänlaatu paranee. Pelaamisen rinnalle löytyy vähitellen uusia elämänsisältöjä ja tunne elämän hallinasta palautuu.


Suositeltavat terapeutit


Tiedustelut


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000