Musiikin käyttö terapiassa
Musiikki vuorovaikutuksen välineenä

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin tarjoamia eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PALVELUA ILMAN LÄHETETTÄ JA JONOA

Musiikkiterapian käyttö

MusiikkiterapiaMusiikkiterapiaa voidaan käyttää sekä osana kokonaishoitoa muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikki toimii täten hyvin myös osana verbaalipsykoterapiaa - musiikin avulla voidaan tavoittaa tunteita, joita on sanallisesti vaikea ilmaista.

Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Se soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Musiikkiterapian menetelmät

Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. On hyvä muistaa, että musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikkiterapiassa musiikki toimii välineenä, ei itsetarkoituksena.

Musiikki pitää sisällään paljon mahdollisuuksia. Se aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa ja saattaa tuoda näin esimerkiksi muistoja ja tunteita tietoisuuteen. Musiikki mahdollistaa vaikeidenkin asioiden turvallisen käsittelyn tarjoamalla symbolisen etäisyyden tarkastelun alla olevaan asiaan. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia, sitä voidaan käyttää sekä stimuloimiseen että rauhoittumiseen ja rentoutumiseen.


Suositeltavat terapeutit

psykoterapeutti Terhi Ruottinen

Terhi Ruottinen

psykoterapeutti
Vastaanotto: Pasilanraitio 5, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: paripsykoterapia, perheterapia, vanhempien ohjaus
Suuntaus: integroiva, kognitiivinen, paripsykoterapia, perheterapia
Koulutus: dialektinen käyttäytymisterapia DKT, interpersoonallinen psykoterapia IPT, kognitiivisen psykoterapian opiskelija, kognitiiviset metodit, pari-ja perhepsykoterapia ET, psykiatrinen sairaanhoitaja, skeematerapia
psykoterapeutti Jan Erik Sundström

Jan Erik Sundström

psykoterapeutti, perheterapeutti ET
Vastaanotto: Pasilanraitio 5, Helsinki
Palvelukielet: englanti, ruotsi, suomi, tanska
Kohderyhmä: aikuiset, parit, perheet
Kela-oikeudet: ei vielä oikeuksia
Suuntaus: gestalt, integroiva, kriisi- ja traumaterapia, paripsykoterapia, perheterapia, seksuaaliterapia
Kokemus: ahdistuneisuushäiriöt, ammatinvalinta ja uraohjaus, dissosiaatio, eroterapia, fobiat, hahmo- eli gestalt-terapia, hengelliset asiat, ikääntymisen ja eläköitymisen ongelmat, integratiivinen psykoterapia, kaksisuuntainen mielialahäiriö, keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöt, kriisi- ja traumaterapia, kriisi- ja tukikeskustelut, kuvataideterapia, lyhyet konsultaatiot, masennus, mindfulness, musiikin käyttö terapiassa, nuoruusikäisten psykoterapia, olemisen ja elämän pohdinta, päihdehoito, painonhallinta, parisuhdeterapia, perheterapia, perheväkivalta, post-traumaterapia, psykodraama, psykofyysinen psykoterapia, rentoutus, ryhmäterapia, seksuaaliterapia, sosiaalisten tilanteiden pelko, surun käsitteleminen, suuttumuksen hallinta, taideterapia, traumaattiset elämäntilanteet, tunnekeskeinen pariterapia, työssäjaksaminen, työuupumus, unettomuuden lääkkeetön hoito, ura- ja ammattivalinnat, uusperheet

Tiedustelut


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000