Psykofyysiset fysioterapeutit
Fysioterapia apuna kehon ja mielen hoidossa

Psykofyysinen fysioterapeutti käyttää hoitomenetelminä liike-, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyjä. Psykofyysisiä menetelmiä voidaan käyttää osana mm. ahdistuksen, masennuksen, syömishäiriöiden, unihäiriöiden, stressitilojen, kipujen ja traumojen hoitoa. Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapeuttien, psykologien ja psykiatrien yhteistyönä kehittynyt fysioterapian erikoisala.

Fysioterapeuttien ajanvaraus

Palvelemme kaikkia asiakkaita kotipaikkakunnasta riippumatta. Yksilöterapiaan varataan kestoltaan 45 tai 90 minuutin aika ja pari- sekä perheterapiaan 90 minuutin aika.

Ajat ovat varattavissa joko läsnätapaamisina valitsemallasi toimipaikalla () tai etätapaamisina verkossa ().

Alkaen päivästä:


Valitun toimipaikan sijainti:

Psykoterapiakeskus Vastaamo
Tullikatu 6, 33100 Tampere
Kauppakeskus Tullintori, 3. kerros

Psykoterapiakeskus Vastaamo Tampere

Aika ja vastaanottaja:

Valitsemillasi hakuehdoilla ei löytynyt vapaita aikoja. Kerro meille tarpeestasi sähköpostitse tuki@vastaamo.fi tai puhelimitse 044 4141 000. Pystymme todennäköisesti järjestämään pyynnöstä tarvitsemasi palvelun.


Kela-korvaus fysioterapiasta

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada psykiatrin tai muun lääkärin lähetteellä (SV3FM) Kela-korvausta maksimissaan 15 kertaa / lähete. Lähete on voimassa vuoden kirjaamispäivästä. Korvauksen taso on 8 euroa 45 minuutin tai 11 euroa 60 minuutin terapiasta.


Kysy fysioterapiasta


Terapeuttilista

Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000

    Psykofyysisen fysioterapian sovelluskohteita:

  • Ahdistuneisuus, stressi, uupumus: Omien voimavarojen arviominen ja tunnistaminen, lisääntynyt ymmärrys omasta tilanteesta ja kehollisesta reagoinnista, kohentunut kehotietoisuus, ahdistuksenhallintakeinot, stressin säätely- ja purkutaidot, hyväksyvä suhtautuminen itseen ja omaan kehoon, rentoutuminen, sopiva lepo ja liikkuminen.
  • Unihäiriöt: Hermoston kuormituksen tasapainottuminen, kehollisten reaktioiden ymmärtäminen ja lisääntynyt ymmärrys omaan elämäntilanteeseen liittyen.
  • Syömishäiriöt: Realistisempi ja sallivampi kehonkuva, kohentunut kehontietoisuus, itsearvostuksen ja itsetunnon tukeminen, ahdistuneisuuden säätelykeinot, rentoutumisen helpottuminen, positiiviset kehokokemukset, realistisempi suhde omaan jaksamiseen ja terveydentilaan, sairauden mukana tulleiden ajattelu- toimintamallien tunnistaminen, toipumismotivaation tukeminen ja kannustaminen.
  • Pitkittyneet kiputilat: Kivun kohtaaminen, oman kipukäyttäytymisen ymmärtäminen, oman kuormittumisen arvioiminen ja säätely, kipufysiologian ymmärtäminen ja kohentunut kehotietoisuus, sallivampi suhtautuminen omaan kehoon, positiiviset kehokokemukset, kivunhallintakeinot, olemassa olevien voimavarojen tunnistaminen, rentoutuminen, levon ja fyysisen aktiivisuuden hyvä tasapaino.
  • Traumatisoitumiseen littyvät haasteet: Traumatisoitumiseen liittyvien mekanismien ja reaktioiden ymmärtäminen, oman vireystilan tunnistaminen ja säätely, itsearvostuksen ja itseen kohdistuvan myötätunnon vahvistuminen, omien rajojen tunnistaminen ja puolustusjärjestelmän aktivoituminen. Voimavarojen tukeminen jaa omista voimavaroista tietoiseksi tuleminen.
  • ADHD, autismikirjo, säätelyhäiriöt: Vireystilan tunnistaminen ja säätely, itsesäätelytaidot, tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen, tarkaavuus- ja keskittymistaidot, muutostilanteiden sietäminen, vuorovaikutustaidot, itsetunnon tukeminen, aistiherkkyyksien sietäminen.