Peliriippuvuus
Oireet, tunnistaminen ja hoito

Ongelmapelaaminen on liiallista rahapelien ja/tai nettipelien pelaamista. Liiallinen pelaaminen vaikuttaa kielteisesti muihin elämän alueisiin kuten psyykkiseen tai fyysiseen terveyteen, suoriutumiseen työelämässä tai opinnoissa, ihmissuhteisiin sekä oman talouden hallintaan.

Tietoa peliriippuvuudesta

Peliriippuvuus syntyy sekä tietokoneella pelattaviin peleihin että rahapeleihin. Ongelmaksi kasvaessaan pelaaminen ei enää tarjoa mielekkäitä elämyksiä, vaan pelaaminen on pakonomaista. Pelaaja voi tuntea riippuvuudestaan häpeää ja syyllisyyttä, mutta ei kykene irrottautumaan pelaamisesta. Suomessa noin 130 000:lla on rahapeliongelma. Suurin peliongelmaisten ryhmä muodostuu nuorista miehistä. Nykyisin merkittävä osa pelaamisesta tapahtuu verkossa. Pelaaminen jaetaan neljään luokkaan: Ahdistus

  • Nollaluokan pelaajat eivät pelaa ollenkaan
  • Sosiaalisessa ja viihdepelaamisessa pelaaja kontrolloi pelaamisensa määrää ja laatua eikä ongelmaa ole.
  • Runsaan pelaamisen tasolla pelaaminen tuottaa satunnaisesti ongelmia muuhun elämiseen kontrollin kadotessa
  • Kolmostason pelaaminen aiheuttaa vakavia vaurioita pelaajalle ja hänen läheisilleen

Peliriippuvuudesta aiheutuvat ongelmat

Peliongelma tuo mukanaan muita psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia ongelmia. Vuorokausirytmi vääristyy pelaamisen jatkuessa läpi yön. Muut elämän toiminnot jäävät syrjään toissijaisina. Sosiaaliset kontaktit ovat siirtyneet nettiin. Pelaaja tulee riippuvaiseksi eri puolelta maailmaa tulevista pelitovereistaan, joita hän ei ole koskaan elävänä tavannut.

Peliongelmaisen laittaessa toivonsa pelivoittoihin, voi talous romahtaa pelissä menetettyjen varojen johtaessa jatkuvan lainaamisen ja ylivelkaantumisen kierteeseen. Peliongelmaisella on suuria vaikeuksia hoitaa talouttaan ja ongelmat pahenevat peliongelmaisen laittaessa toivonsa pelivoittoihin.

Aineeelliset ja toiminnalliset riippuvuudet kasaantuvat helposti samoille ihmisille. Heikko itsekontrolli, eli impulssien pidättämisen vaikeus on yhteydessä peliongelmaan. Peliriippuvaisista jopa 75 %:lla on myös alkoholiriippuvuus. Myös personallisuushäiriöt ovat tavallisia ongelmapelaajilla.


Peliriippuvuustesti

20 kysymyksestä koostuvalla peliriippuvuustestillä voidaan mitata riippuvuuden tasoa ja seurata sen kehittymistä.Peliriippuvuuden hoito

Terapiahuone

Pelaamisesta on tullut tunteiden hallinnan keino. Ilo ja suru koetaan pelaamisessa. Tutkimuksissa on havaittu häiriöitä peliriippuvaisten aivojen palkitsemisjärjestelmissä. Syy peliongelmaan saattaa aiheutua aivojen palkitsemisjärjestelmän liian nopeasta ja voimakkaasta aktivoitumisesta. Pelaamattomuus aiheuttaa sietämätöntä ahdistusta.

Usein avun hakeminen hävettää peliongelmaista. Peliongelmainen ei kaipaa muiden neuvoja, vaan hän haluaa ratkaista itse ongelmansa. Ongelman tunnistaminen on kuitenkin ensimmäinen askel parantumisen tielle. Terapeuttisessa prosessissa pureudutaan pelaamisen taustalla oleviin syihin, jolloin elämänlaatu paranee. Pelaamisen rinnalle löytyy vähitellen uusia elämänsisältöjä ja tunne elämän hallinasta palautuu.


Peliriippuvuuksiin erikoistuneet terapeutit

psykoterapeutti Kimmo Karkia

Kimmo Karkia

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, lapset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: vanhempien ohjaus, yksilöterapia
Suuntaus: integroiva, paripsykoterapia, perheterapia, ratkaisukeskeinen
Koulutus: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin, Intensiivisen perhetyön- ja lyhytterapian koulutus
psykoterapeutti Timo Tammi

Timo Tammi

psykoterapeutti, työnohjaaja
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, Helsinki
Palvelukielet: suomi
Kohderyhmä: aikuiset, nuoret, parit, perheet
Kela-oikeudet: yksilöterapia
Suuntaus: paripsykoterapia, perheterapia, psykodynaaminen
Koulutus: paripsykoterapeutti ET, perheterapeutti VET, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, psykoterapeutti ET, kognitiiviset metodit, HOT/ACT-terapia perus- ja jatkokurssi, Valtava-terapeutti (Hki)

Kysy peliriippuvuuden hoidosta


Ajanvaraukset ja tiedustelut verkossa, sähköpostitse tai puhelimitse arkisin 8-17
044 4141 000