Masennus
Oireet, tunnistaminen, hoitaminen ja hoitoon hakeutuminen.

Masennus eli depressio on yleinen sairaus, josta kärsii jossain vaiheessa elämäänsä viidesosa suomalaisista. Masennukseen liittyviä riskitekijöitä on monia, sekä perinnöllisiä, että ympäristötekijöitä. Itsetuntovaikeudet, stressaavat elämäntapahtumat, yksinäisyys, lapsuuden aikaiset traumat, alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö sekä tietyt persoonallisuuden piirteet saattavat altistaa masennukselle.

Masennuksen oireet

Masennus lamauttaa toimintakykyä ja aiheuttaa huomattavaa kärsimystä sairastuneelle ja myös hänen läheisilleen. Masentuneena yhteydenpito ystäviin helposti unohtuu, eivätkä aiemmin mielihyvää tuottaneet harrastukset enää tunnu kiinnostavilta. Vuorovaikutus vaikeutuu masentuneen tulkitessa asioita helposti turhan negatiivisesti. Yleinen väsymys ja huono itsetunto vaikeuttavat työhön tai opiskeluihin keskittymistä sekä normaalien arkitehtävien suorittamista. Kipukynnys madaltuu ja kipua koetaan herkemmin.

Lievä masennus

Masennus Lievästä masennuksesta kärsivä henkilö pystyy yleensä vielä työskentelemään taiopiskelemaan, vaikka se vaatii ylimääräistä ponnistelua.

Keskivaikea masennus

Keskivaikeasta masennuksesta poteva tarvitsee usein sairauslomaa, koska työ- ja toimintakyky ovat huomattavasti alentuneet ja tulevaisuus tuntuu toivottomalta.

Vaikea masennus

Vaikea masennus aiheuttaa työkyvyttömyyttä, ihmissuhdeongelmia ja kärsimystä elämänilon kadotessa. Kuolemaan liittyvät ajatukset ovat tavallisia. Vakavasti masentuneena tällaiset ajatukset saattavat tuntua jopa vapauttavilta. Vakavaa depressiota sairastava saattaa olla jopa sairaalahoidon tarpeessa.

Yleisiä masennuksen oireita

 • Unihäiriöt, nukahtamisvaikeudet, öiset heräilyt, liika nukkuminen
 • Tarmottomuus, vaikeus ryhtyä tekemään asioita, yleinen väsymys
 • Liikkeiden ja mielen hidastuminen tai vastaavasti kiihtyneisyys
 • Mielihyvän ja ilon kokemisen puute: koti, harrastukset, opiskelu, työ
 • Voimakkaat syyllisyyden tunteet, arvottomuuden tunne ja itsetunnon lasku
 • Vetäytyminen ihmissuhteista ja negatiivisten ajatukset muista ihmisistä
 • Kipuoireet, kuten selkä-, lihas- , nivel- ja vatsakivut sekä päänsäryt
 • Painon ja ruokahalun huomattavat muutokset
 • Muutokset seksuaalisessa käyttäytymisessä
 • Toivottomuus ja kuolemaan liittyvät ajatukset (ajatus kärsimyksen loppumisesta)

Masennustesti (DEPS-seula)

Masennustestiä tulkittaessa tulee huomioida, että tulos on vain suuntaa antava. Masennusdiagnoosin todennäköisyys kasvaa pistemäärän kasvaessa. Vähintään 12 pistettä saavista noin puolella diagnosoidaan masennnus. Pistemäärä voi vaihdella merkittävästi eri päivien välillä. Diagnoosin tekemiseen tarvitaan aina psykiatrin tutkimus.


Masennuksen hoito

Masennukseen kannattaa hakea apua ajoissa. Masennuksen tärkeimpiä hoitomuotoja ovat psykoterapia ja lääkehoito. Lievään masennukseen lyhyt psykoterapiajakso voi olla riittävä. Joskus vaikeamman depression hoidossa sekä lääkehoito että vuosia kestävä terapia voivat molemmat olla tarpeellisia. Lääkehoidon tai pidemmänkestoisen psykoterapian tarve arvioi psykiatri. Pitkäaikaiseen työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen tai palauttamiseen tähtäävään psykoterapiaan voimme hakea sinulle Kela-tukea.

Masennuksen hoito

Masennuksen eri tyyppejä

 • Melankolinen masennus ilmenee kyvyttömyytenä tuntea mielihyvää positiivisista asioista yhdistettynä fyysiseen levottomuuteen, unettomuuteen, tai vähentyneeseen ruokahaluun. Noin 10%:lla masennuksesta kärsivillä on melankolinen masennus.
 • Vuodenaikamasennukset ovat vuodenaikaan liittyvät mielialahäiriöt ovat sairausjaksoja, jotka toistuvat säännöllisesti tiettynä vuodenaikana ja lievittyvät vuodenajan vaihtuessa.
 • Dystymia on pitkäaikainen, usein nuoruudessa alkava masennus, jonka oireet lievempiä kuin vakavassa masennuksessa. Dystymiaa sairastaville on normaalia suurempi todennäköisyys kokea myös vakavan masennuksen jaksoja.
 • Psykoottiset masennukset ovat yleensä kaikkein vaikeimpia masennustiloja. Niiden oireita ovat tyypillisen masennusoireilun ohella myös psykoottiset oireet, kuten harhaluulot ja aistiharhat.
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö on maanis-depressiiviseksi mielialahäiriöksi kutsuttu masennuksen muoto, jossa mielialat vaihtelevat jaksoittain maanisuuden ja masennuksen välillä.
 • Synnytyksen jälkeinen masennus ilmenee lievänä suurella osalla äideistä. Toipumisen ennuste on yleensä hyvä. Varsinaisella synnytyksen jälkeisellä masennuksella tarkoitetaan neljän viikon kuluessa synnytyksestä alkavaa keskivaikeaa tai vakavaa masennustilaa.

Terapeuttien ajanvaraus

Ajanvarauksen voi tehdä myös puhelimella 044 4141 100 tai sähköpostilla tuki@vastaamo.fi. Ajan varaaminen ei edellytä lääkärin diagnoosia tai lähetettä. Palvelemme kaikkia asiakkaita kotipaikkakunnasta riippumatta. Yksilöterapiaa varten varataan 45 minuutin aika ja pari- ja perheterapiaan 90 minuutin aika.

Alkaen päivästä:

Paikka:

Psykoterapiakeskus Vastaamo
Malmin kauppatie 8 B
00700 Helsinki

Aika ja vastaanottaja:

To 24.04.2014
klo 12:00-12:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Timo Tammi

Timo Tammi

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 414 1105
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti VET, psykoterapeutti ET, kognitiiviset metodit, psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, Valtava-terapeutti (Hki), Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Timo Tammi
psykoterapeutti, työnohjaaja
80 € Varaa
To 24.04.2014
klo 17:00-17:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anne-Elena Vatjus

Anne-Elena Vatjus

psykoterapeutti, työnohjaaja
041 462 0505
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, kognitiiviset metodit, sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, EFT-terapeutti, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Anne-Elena Vatjus
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
To 24.04.2014
klo 17:45-18:30
psykoterapeutti, työnohjaaja Hilkka Mustonen

Hilkka Mustonen

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 262 4000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, filosofian maisteri, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Hilkka Mustonen
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
To 24.04.2014
klo 17:45-18:30
psykoterapeutti, työnohjaaja Anne-Elena Vatjus

Anne-Elena Vatjus

psykoterapeutti, työnohjaaja
041 462 0505
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, kognitiiviset metodit, sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, EFT-terapeutti, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Anne-Elena Vatjus
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
To 24.04.2014
klo 18:45-19:30
psykoterapeutti, työnohjaaja Anne-Elena Vatjus

Anne-Elena Vatjus

psykoterapeutti, työnohjaaja
041 462 0505
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, kognitiiviset metodit, sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, EFT-terapeutti, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Anne-Elena Vatjus
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 10:30-11:15
psykoterapeutti, varanotaari Marja-Liisa Holopainen

Marja-Liisa Holopainen

psykoterapeutti, varanotaari
050 543 8208
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, psykoterapeutti ET, perheneuvoja, varanotaari, yksilöpsykoterapeutti, opettaja, teologian maisteri, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Marja-Liisa Holopainen
psykoterapeutti, varanotaari
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 11:00-11:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, kognitiiviset metodit, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki), Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 12:00-12:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Kimmo Karkia

Kimmo Karkia

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 414 1109
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti VET, sosiaalipsykologi, valtiotieteiden maisteri, vuorovaikutuksen hoito, erikoistunut varhaisnuorten ja nuorten aikuisten hoitoihin, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys (VET korvaus)
Kimmo Karkia
psykoterapeutti, työnohjaaja
84 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 13:00-13:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, kognitiiviset metodit, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki), Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 13:15-14:00
psykoterapeutti Tuula Orkas

Tuula Orkas

psykoterapeutti
050 560 8974
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoanalyyttinen psykoterapeutti ET, sosiaalityöntekijä, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Tuula Orkas
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 13:30-14:15
psykoterapeutti, varanotaari Marja-Liisa Holopainen

Marja-Liisa Holopainen

psykoterapeutti, varanotaari
050 543 8208
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, psykoterapeutti ET, perheneuvoja, varanotaari, yksilöpsykoterapeutti, opettaja, teologian maisteri, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Marja-Liisa Holopainen
psykoterapeutti, varanotaari
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 14:00-14:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, kognitiiviset metodit, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki), Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 14:15-15:00
psykoterapeutti Tuula Orkas

Tuula Orkas

psykoterapeutti
050 560 8974
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoanalyyttinen psykoterapeutti ET, sosiaalityöntekijä, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Tuula Orkas
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 14:30-15:30
työnohjaaja, psykofyysinen fysioterapeutti Karita Palomäki

Karita Palomäki

työnohjaaja, psykofyysinen fysioterapeutti
040 010 6500
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: englanti, suomi
Koulutukset ja pätevyydet: BBAT -terapeutti, fysioterapeutti, META-Health Practitioner, NLP master, Tre -terapeutti, SV3FM Kela korvaus fysioterapiasta, Valviran rekisterissä, EFT-terapeutti
Karita Palomäki
työnohjaaja, psykofyysinen fysioterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 15:00-15:45
psykoterapeutti Nelli Sulkonen

Nelli Sulkonen

psykoterapeutti
044 414 1103
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi, venäjä
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti YET, psykoterapeutti YET, ylempi korkeakoulututkinto käytännön ja pedagogiikan psykologiasta, integratiivinen psykoterapia, kognitiiviset metodit, narratiivinen psykoterapeutti, EFT-terapeutti, Valtava-terapeutti (Hki), Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Nelli Sulkonen
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 15:15-16:00
psykoterapeutti Tuula Orkas

Tuula Orkas

psykoterapeutti
050 560 8974
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoanalyyttinen psykoterapeutti ET, sosiaalityöntekijä, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Tuula Orkas
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 15:45-16:30
terapeutti, psykologi Nina Kapiainen
Nina Kapiainen
terapeutti, psykologi
80 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 16:00-16:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Hilkka Mustonen

Hilkka Mustonen

psykoterapeutti, työnohjaaja
044 262 4000
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ET, filosofian maisteri, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Hilkka Mustonen
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 16:15-17:00
psykoterapeutti Tuula Orkas

Tuula Orkas

psykoterapeutti
050 560 8974
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: psykodynaaminen psykoterapeutti, psykoanalyyttinen psykoterapeutti ET, sosiaalityöntekijä, Valviran hyväksyntä, Kela-pätevyys
Tuula Orkas
psykoterapeutti
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 17:00-17:45
muistimentori, asiantuntijasairaanhoitaja Heli Sillanpää

Heli Sillanpää

muistimentori, asiantuntijasairaanhoitaja
045 1293616
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: sairaanhoitaja; psykiatrinen hoitotyö, asiantuntijasairaanhoitaja; muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä hoitotyö, Cerad-pätevyys, Elo-D havainnoitsija, Valviran rekisterissä
Heli Sillanpää
muistimentori, asiantuntijasairaanhoitaja
75 € Varaa
Pe 25.04.2014
klo 17:00-17:45
psykoterapeutti, työnohjaaja Anne-Elena Vatjus

Anne-Elena Vatjus

psykoterapeutti, työnohjaaja
041 462 0505
Vastaanotto: Malmin kauppatie 8 B, 00700 Helsinki
Palvelukielet: suomi
Koulutukset ja pätevyydet: perheterapeutti ET, kognitiiviset metodit, sosiaalipsykologi, sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri, EFT-terapeutti, Kela-pätevyys perheterapiaan, Valviran hyväksyntä
Anne-Elena Vatjus
psykoterapeutti, työnohjaaja
75 € Varaa

Kysy masennuksesta

Asiakaspalvelumme neuvoo maksutta psykiatriaan, psykoterapiaan, psykologiaan, työnohjaukseen, ajanvarauksiin, Kela-korvauksiin sekä terapiamuodon ja terapeutin valintaan liittyvissä kysymyksissä. Yksilötasoista hoitotarpeen arviointia ja terapeuttista neuvontaa psykoterapeuteilta saat maksullisista puhelinneuvonnan ja verkkoneuvonnan palveluistamme, tai varaamalla ajan psykoterapeutin, psykologin, psykiatrin tai työnohjaajan vastaanotolle.

Haluatko kysyä psykoterapiasta, psykiatriasta tai työnohjauksesta? Ota yhteyttä.
Kysymyksesi:
Sähköpostiosoitteesi:

Asiakaspalvelumme vastaa sinulle henkilökohtaisesti yhden työpäivän sisällä. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Malmin kauppatie 8 B 00700 Helsinki


Avaa kartta suurempana

Psykoterapiakeskus Vastaamo

Tullintori, Tullikatu 6 33100 Tampere


Avaa kartta suurempana