Täydennyskoulutukset
Mielenterveysongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille

Psykoterapiakeskus Vastaamon avoimet täydennyskoulutuspäivät ovat suunnattu mielenterveysongelmia työssään kohtaaville - erityisesti psykoterapeuteille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, hoitajille ja lääkäreille. Luentojen lisäksi koulutuspäivät sisältävät keskustelua ja workshop-työskentelyä.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
PARANNAMME PSYKOTERAPIAN SAATAVUUTTA

Todistukset: Koulutuksiin osallistumisesta saa kirjallisen todistuksen.

Osallistumismaksut: Koulutukset ovat maksullisia muille kuin Psykoterapiakeskus Vastaamon henkilöstölle. Koulutuspäivien hinnat ovat 150 € (+alv 24 %). Hintoihin sisältyvät materiaalit, kahvitarjoilu ja osallistumistodistus. Osallistumismaksu maksetaan etukäteen lähetettävällä laskulla.

Ruokailu: Koulutuspäiviin sisältyy lounastauko. Koulutuspaikkojen yhteydessä on ravintola. Ruokailu on omakustanteinen.

Ilmoittautuminen: Viimeistään viikko ennen koulutusta vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000. Kaikille koulutuspäiville on jo toteutumiseen riittävä määrä ilmoittautumisia.

Peruutusehdot: Osallistumisen peruuttaminen on mahdollista ja maksutonta kunnes koulutuspäivään on jäljellä alle 30 päivää. Osallistumisoikeuden saa siirtää toiselle henkilölle.

Lisätiedot: tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Mielenterveys- ja käytöshäiriöiden koulutuspäivä


Koulutuspäivät

Seksuaaliterapia

18.5.2018 klo 10.00 – 16.00, Mannerheimintie 12 B, Helsinki

Hinta: avoin ja maksuton kaikille mielenterveyden ammattihenkilöille.

Marja Kihlström on 34-vuotias erityistason seksuaaliterapeutti (NACS). Hänet tunnetaan myös suosittuna Puhu muru -bloggarina, tietokirjailija ja luennoitsijana. Seksuaaliterapeuttina hän haluaa nähdä jokaisen ihmisen ainutlaatuisena omana itsenään ja kuulla juuri hänen oman tarinansa. Yhdessä pohtien voi tutkia, mitä ihminen kaipaa ja tarvitsee. Seksuaalisuus on meissä jokaisessa ja sen kohtaaminen voi olla hämmentävää tai jopa pelottavaa. Terapeuttina Marja on asiakkaan kanssa, rinnallakulkija, joka uskaltaa kysyä, minne asiakas on menossa. Luennoitsijana Marja tunnetaan luontevana ja energisenä esiintyjänä. Hän koskettaa kuin naurattaakin, yhdistää tietoa ja elettyä elämää. Marja tekee keikkoja asiantuntijaluennoitsijana, inspiraatiopuhujana kuin kouluttajanakin.

Ilmoittautuminen

Viimeistään viikko ennen koulutusta: lomakkeella vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

Varhaisen lähteillä – muistoja tulevaisuudesta – mahdollisuus muutokseen!

31.8.2019 klo 10.00 – 16.00, Mannerheimintie 12 B, Helsinki

Hinta: avoin ja maksuton kaikille mielenterveyden ammattihenkilöille.

Jatkoa syksyn 6.10.2018 koulutuspäivään: ”Olemisen sietämätön keveys” – psykodynaamisessa psykoterapiassa. Kouluttajan näkemys on kokonaisvaltainen, psykodynaamis-systeeminen ja kokemusta tutkiva: Psykodynaaminen psykoterapia on ”suhteessa olemista ja kokonaisvaltaista syväkuuntelua”. Suhde hoitaa. Ihminen luo hetkessä, intuitiivisesti, kokonaisvaltaisen kuvan ympäristöstään ja resonoi sen kanssa vastavuoroisesti. Psykoterapiassa kumpikin osapuoli vaikuttaa toisiinsa ja tulkitsee tässä ja nyt tapahtuvaa tilannetta, ilmiötä, aikaisemman historiansa suhteessa olotapojen ja kokemustensa perusteella. Kokemus syntyy suhteessa ollessa. Ymmärtäminen on yhteyksissä ymmärtämistä. Samalla herää mahdollisuus korjaavaan kokemukseen ja uudenlaiseen tulkintaan itsestä ja toisista. Siinä luodaan tulevaisuutta yhdessä.

Ohjelma

 • 10.00 Musiikki, video ja lyhyt kooste ensimmäisestä päivästä (intersubjektiivisuus ja systeemiteoria). Tutustumme projektiivisen identifikaation- käsitteeseen ja syvennytään myös uniin: ”Unien näkeminen ihmisen kehityksen apuna.” Tutkitaan teemaa psykoterapiaunen avulla.
 • 11.30 Lounas
 • 12.30 Listening Post-istunto, kokemuksellinen suurryhmätapahtuma.
 • 13.45 Kahvitauko
 • 14.15–16.00 Toivo ihmismielen kehittymisen mahdollistajana, varhaisen vuorovaikutuksen merkitys psyykkisen kehityksen ”alustana” sekä ”Aivotutkimus ja psykoanalyysi”.
 • Näin koulutta Jari Sokura kertoo itsestään:

  Olen sosiaalikasvattaja peruskoulutukseltani ja olen työskennellyt lastensuojelussa (laitokset ja avohuolto) perheneuvolassa ja 20 v. Lappeenrannan Mielenterveyskeskuksessa sosiaalityöntekijän virassa. Psykoterapeuttina/ammatinharjoittajana työskentelin vuodesta 1998 alkaen ja yrittäjänä 2009 alkaen. Vuodesta 2016 alkaen olen työskennellyt Psykoterapiakeskus Vastaamossa henkilöstöpäällikkönä ja psykoterapeuttina. Viitekehykseltäni olen Therapeia-säätiön kouluttama VET-psykoterapeutti (varhaisen vuorovaikutuksen häiriöt), mutta koen olevani nykyisin ajattelultani psykodynaamis-systeeminen, holistinen psykoterapeutti. Viimeiset 10 vuotta olen tutkinut vuorovaikutus- ja suhteessa olon- sekä kokemuksen käsitettä psykoterapiassa myös psykoterapeutin näkökulmasta ja sitä miten psykoterapeutti osaltaan luontaisesti vaikuttaa potilaaseen, enemmän tai vähemmän tietoisesti. Erityisesti kokemusta, joka mielestäni syntyy suhteessa ollessa, intersubjektiivisessa, vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. Ihmisen mieltä ei voi mielestäni ymmärtää ulkoa käsin vaan vain osallistumalla ja eläytymällä ja suostumalla olemaan tunnetasolla merkittävä terapeutti-ihminen. Ajattelen, että prosessissa kumpikin osapuoli vaikuttaa toisiinsa, niin kuin ihmissuhteessa yleensäkin. Olen myös Finod ry:n jäsen työnohjaajana ja työyhteisökonsulttina.

  Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: lomakkeella vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.

  DKT:n soveltaminen yksilöterapiassa (5 pv)

  la 14.9.2019, la 12.10.2019, la 16.11.2019, la 14.12.2019 ja la 11.1.2020 klo 10.00 – 16.00
  Mannerheimintie 12 B, Helsinki

  Kesto: 5 päivää.
  Ajankohta: syyskuu 2019 - tammikuu 2020.
  Hinta: 750 € + alv 24 %, maksuton Vastaamon omalle henkilöstölle.
  Koulutus toteutetaan harjoitellen, pohtien, yhdessä asiaa opiskellen.

  Koulutuksen keskeiset aiheet

  Epävakaa persoonallisuus avattuna DKT:n kautta:

 • Mitä huomioitava hoidossa, hoidon haasteet, mitä on hyvä ymmärtää?
 • DKT:n taidot ja niiden tarkoitus osana yksilöterapiaa.

  Dialektinen käyttäytymisterapia:

 • Mitä DKT on, miksi sen kehitetty, mitä hyötyä siitä on?
 • Miten taitoja voi soveltaa? Tunnesäätely, kriisitaidot, tietoisuustaidot, vuorovaikutustaidot.
 • Taitojen käyttäminen osana terapiaa, oikea-aikaisuus ja asiakkaiden motivointi.

  DKT hoitomallin keskeisiä menetelmiä:

 • Ketjuanalyysi, validointi, hoidon raamit ja rakenteet.
 • Terapeutin aktiivinen työskentely yhdessä asiakkaan kanssa.

  Kouluttaja on psykiatrinen sairaanhoitaja Suvi Ahokas Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy:stä. Suvi on kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti. Hänellä on runsaasti kokemusta työskentelystä DKT-mallin mukaisesti. Hän on työskennellyt suljetulla vastaanotto-osastolla ja avohoidossa 16 vuotta ja sinä aikana OYS:n DKT -tiimissä yli 10 vuotta. Hän on käynyt kaksivuotisen DKT-intensiivikoulutuksen, jonka kouluttajana oli Alan Fruzetti. Hän myös kouluttanut Lapin sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja psykoterapeutteja Oulussa DKT:n käyttöön ja jatkaa koulutettavien työnohjaajana Rovaniemellä. Hän työnohjaa DKT-työskentelyä myös Raahessa.

  Ilmoittautuminen

  Viimeistään viikko ennen koulutusta: lomakkeella vastaamo.fi/koulutus, tuki@vastaamo.fi tai 044 4141 000.


 • Ilmoittautuminen