Järjestökumppanuus
Osaamisemme järjestöjen käyttöön

Eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä. Perusvastuu edistävän, ehkäisevän, hoitavan ja kuntouttavan toiminnan järjestämisestä on julkisella sektorilla. Järjestöillä ja yrityksillä on kuitenkin omat merkittävät roolinsa erilaisten toimintamahdollisuuksien ja palveluiden tuottamisessa.
Mielenterveys, masennus, ahdistus, uupumus
NOPEA VÄYLÄ OIKEAAN HOITOON

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on äärimmäisen tärkeä ja ainutlaatuinen rooli esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen mahdollistamisessa. Me puolestamme haluamme tarjota järjestöille esimerkiksi uusia työvälineitä edellä mainittujen toimintojen toteuttamiseksi sekä niiden omien työntekijöiden ja muiden aktiivisesti toiminnassa mukana olevien jaksamisen tukemiseksi.

Toivomme, että voitte hyödyntää tässä tarjoamiamme verkkopalveluita oman toimintanne kehittämisessä ja että pääsemme sen myötä keskustelemaan laajemminkin erilaisista yhteistyömahdollisuuksista.


Verkkotyönohjaus

verkkotyönohjaus Työnohjaus edistää ammatillista kasvua, yhteistyövalmiuksia ja työroolien selkiyttämistä. Työnohjaus on yksi tehokkaimmista keinoista parantaa sekä johdon että henkilöstön valmiuksia vastata työelämän ajankohtaisiin haasteisiin. Työnohjauksen teho perustuu siihen, että työskentely tapahtuu ohjattavan ehdoilla.

Verkkotyönohjauksessa työntekijöiden työnohjaus voidaan järjestää kokonaan tai osittain verkossa. Verkkotyönohjauksen etuna on osallistumisen joustavuus, sillä työnohjaukseen voi osallistua silloin kun työntekijällä on siihen akuutti tarve tai sopiva ajankohta. Työnohjaukseen voi osallistua vaikka silloin, kun asiakastapaaminen yllättäen peruuntuu. Verkkotyönohjauksen etuna on myös sen kustannustehokkuus, sillä sitä varten ei tarvitse matkustaa tai varata tiloja.

Vastaamon työnohjaajat ovat työnohjaajakoulutuksen saaneita sosiaali- ja terveysalan kokeneita ammattilaisia. Kaikki työnohjaajamme ovat myös psykoterapeutteja.

Kustannuslaskuri

Laskuri kertoo kuinka paljon verkkotyönohjauksen järjestäminen 24 tunnin vasteajalla maksaa verrattuna perinteiseen kuukausittain tuotettavaan yksilötyönohjaukseen. Verkkotyönohjauksesta saa apua saa juuri silloin, kuin se on tarpeen. Parannat palveun satavuutta ja minimoi turhat kulut matkoista.

  hlö
  € (alv 0 %)


Yhteydenottopyyntö


Verkkoluennot

nettiluennot Verkkoluentojärjestelmä mahdollistaa luennoitsijan esiintymisen videopohjaisesti ja luentomateriaalin esittämisen dokumenttipohjaisesti reaaliajassa luentoa seuraavalla yleisölle. Osallistujat voivat luennon aikana käydä keskustelua tekstipohjaisessa chatissa. Luennot voidaan yhdistää osaksi yhden tai useamman järjestön omia verkkosivustoja. Luennoista syntyy automaattisesti arkisto, josta aikaisemmin pidettyjä luentoja voidaan katsoa myöhemmin uudelleen.

Verkkoluentojärjestelmämme on lisensointiehdoiltaan videoneuvottelujärjestelmiä joustavammin hyödynnettävissä sekä syvemmin integroitavissa osaksi järjestön omia verkkopalveluita ja niiden käyttäjäyhteisöjä. Luennoitsija- tai osallistujamääriä ei ole rajoitettu. Luennoitsijan tai osallistujan ei tarvitse tehdä mitään ohjelmistoasennuksia koneellensa. Näin verkkoluentoja voidaan kohdentaa aikaisempaa laajemmille ja vähemmän teknologiaorientoituneille yleisöille.

Yhteydenottopyyntö


Verkkopalveluiden kehittäminen

perheaikaa.fi Olemme erikoistuneet sosiaali- ja terveysalan verkkopalveluiden toteutukseen. Teemme yhteistyötä erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntien kanssa. Tunnemme alan erityiset tietosuojan, saavutettavuuden sekä eettisyyden vaatimukset. Teknisen alustamme kehittämistä ohjaa asiakkaistamme ja omista sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoistamme koostuva ryhmä.

Vastaamo-alustamme soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveysalan tietosivustojen, verkkokurssien, ohjattujen keskustelupalstojen, live-chattien, neuvontapalveluiden, ajanvarausten, asiakasrekisterien ja verkkokauppojen toteutukseen.

Yhteydenotto

Kuulemalla lyhyesti tarpeestasi osaamme ehdottaa valmiita ratkaisuitamme, antaa alustavan kustannusarvion ratkaisun vaatimasta kehitystyöstä sekä valita tarpeenne kannalta teille parhaan yhteyshenkilömme jatkoneuvotteluja varten.

Kehityshankkeitamme

Väestöliiton Perheaikaa.fi

Perheaikaa.fi on yhteistyössä Väestöliiton ja sen kuuden kumppanijärjestön kanssa kehittämämme verkkopalvelu, jonka tavoitteena on tuottaa nuorten perheiden hyvinvointia valtakunnallisesti vahvistavaa tietoa, tukea ja yhteisöllisyyttä verkossa.


SELMA – selviytymismatka kriisistä eteenpäin

Selma on Suomen mielenterveysseuran tuettu nettikurssi henkilöille, joiden menneisyydessä on yksittäinen, tuskallinen tapahtuma, josta yli pääseminen on ollut vaikeaa. Taustalla oleva tapahtuma voi olla esimerkiksi avioero, läheisen kuolema, irtisanominen, väkivalta tai onnettomuus tai muu kriisi.


Ajanravaus nettivastaanotolle

Väestöliiton nettipalveluissa voi jättää kysymyksen Väestöliiton asiantuntijalle tai keskustella asiantuntijan kanssa livenä verkossa. Asiantutijat voivat käydä ilmoittamassa ja asiakkaat varaamassa vapaat keskusteluajat verkossa.