ADHD-testi (ASRS)

Kunkin kysymyksen kohdalla rastittakaa se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa vointianne ja pärjäämistänne viimeisten kuuden kuukauden aikana.


Valitse sukupuolesi

1. Kuinka usein Teidän on vaikea tehdä tehtäviä loppuun saakka sen jälkeen, kun haastavat tai mielenkiintoiset osat on tehty?2. Kuinka usein Teillä on vaikeuksia järjestelmällisyyttä vaativissa tehtävissä?3. Kuinka usein Teidän on vaikea muistaa velvollisuuksianne tai sovittuja tapaamisianne?4. Kun Teidän pitäisi tehdä tehtävä, joka vaatii paljon ajatustyötä, kuinka usein välttelette sitä tai viivyttelette sen aloittamista?5. Kuinka usein kiemurtelette tai liikuttelette levottomasti käsiänne tai jalkojanne kun joudutte istumaan paikoillanne pitkään?6. Kuinka usein Teillä on yliaktiivinen olo ja tunnette pakonomaista tarvetta tehdä asioita, ikään kuin sisällänne olisi moottori?